Dalam risalah yang berjudul Al Masa-il Al Muntaqah min Shifat Al Khawarij Al Ghulah, Syaikh Dr. ‘Adil bin Ali Alu Furaidan hafizhahullah menulis,

Khawarij adalah bentuk jamak dari Khariji. Artinya, orang yang melepaskan ketaatan dari pemimpin yang sah, mengumumkan berlepas dirinya dari pemimpin tersebut, dan mengajak untuk memberontak kepadanya.

Orang-orang Khawarij juga dapat dikenali dengan [kebiasaan mereka] mengafirkan pelaku-pelaku dosa besar dan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan pemerintahan mereka serta memasukkan setiap orang yang memegang keyakinan dan menempuh jalan mereka ke dalam barisan mereka.

Apabila [1] menampakkan ajakan untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, [2] mengafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar di bawah syirik, [3] membenarkan ajaran-ajaran Khawarij, dan [4] menghalalkan darah-darah kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad fi sabilillah dan [dengan mengatasnamakan] mengingkari kemungkaran, maka inilah cara-cara untuk mengenali Khawarij.

Sumber: Dr. ‘Adil bin Ali Alu Furaidan. Al Masa-il Al Muntaqah min Shifatil Khawarij Al Ghulah. Kairo: Darul Imam Ahmad. 1425H, halaman 8.

Let's block ads! (Why?)

Original Article

Facebook Comments